Táborový kodex

Každý správný zaklínač i učeň (a vlastně každý správný mladý člověk, elf i trpaslík) by se měl řídit následujícími pravidly a doporučeními. A na našem táboře to tím pádem platí i pro tebe, proto si následující řádky kodexu pečlivě přečti a případně se k nim kdykoliv vrať.

Hlavní pentadex (pěti-kodex):

 1. Rvačky, bitky a jiné násilí na tábor nepatří! Ať tě ani nenapadne vztáhnout ruku na někoho z ostatních dětí. Šetři si síly na příšery.
 2. Jsi na dětském táboře, takže všechny dospělácký věci jako kouření, alkohol, drogy a tak si nech na později. Každá z těch věcí je zaprvé nezdravá, ale hlavně je to hrubé porušení pravidel tábora a to může špatně skončit.
 3. S každým zraněním (ať už je to zranění z boje či z nešikovnosti) nebo bolestí zajdi za táborovou léčitelkou a pak se pochlub i svému vedoucímu.
 4. Bez dovolení vedoucího neopouštěj hranice tábora!
 5. Následuj pravidla a pokyny těch, kdo tě mají na starost.

Ostatní kodexové zásady:

 • Na táboře se všichni chceme mít dobře, proto se chovej tak, aby ses měl dobře nejen ty, ale i ostatní táborníci, vedoucí a ostatní dospělí. Pokud bys měl pocit, že se ty nebo kdokoliv další dobře nemá, určitě se neboj to říct svému vedoucímu, mentorovi nebo komukoliv ze starších zaklínačů.
 • Každý den má svůj řád, který dodržujeme, to znamená, že chodíme včas na jídlo, na setkání a dbáme na zásady slušného chování
 • Mimo tábor se drž s určenou skupinou se kterou jsi z tábora vyrazil a netoulej se sám po lesích, ať neskončíš jako návnada pro hladové ghůly!
 • Mobil ani žádnou jinou drahou elektroniku či cennosti s sebou na tábor neber, v našem fantasioním světě tyhle věci nepotřebujeme a jen by nás to rušilo od zábavy. Pokud u sebe něco takového máš, uschovej si to u vedoucího.
 • Nenič přírodu a neodhazuj odpadky mimo koše, aby sis nerozhněval lesní duchy!
 • Oheň ani ohnivou magii nikdy nerozpaluj bez dohledu svého vedoucího.
 • Ke všem věcem, které patří táboru, k jeho příslušenství i k okolní přírodě se chovej tak, aby po tvém odjezdu zůstalo všechno tak, jak bylo. Pokud záměrně cokoliv poškodíš nebo zničíš, vzniklou škodu budeš muset uhradit ze svého kapesního měšce.
 • Na své ubikaci spíš jen ty a tvoji spolubydlící, jakékoliv navštěvování musí být se souhlasem těch, kdo v chatce bydlí.
 • Pokud nemusíš mravence, škvory a jinou havěť, neměj ve svém příbytku zbytky jídla, otevřené sladkosti a rozlité sladké pití.
 • Neplýtvej jídlem, pokud sis ho neobstaral nebo nevyčaroval sám.
 • Při práci s pilou, sekerou, halapartnou, kosou a čímkoliv ostrým pozorně dodržuj pravidla daná tvým vedoucím. Taky je dobré vzít rozum do hrsti a přemýšlet, než se pustíš do práce.
 • Cokoliv ti bude zapůjčeno, ať už meč či luk či hra pro volný čas, vrátíš v pořádku tomu, kdo ti to půjčil.